Achilles JQS

Drucken

This content is unfortunately available in Norwegian only.

Vi er således prekvalifisert til å være leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark innen produktområdene 2.03.08 Metal Bearings and Seals og 2.04.08 Non Metal Bearings and Seals.

Rotek AS i Norge og vårt joint venture firma Ochun i Shanghai, Kina er begge tidligere ISO 9001:2008 sertifiserte.