Text Size

Nye åpningstider

PDFPrintE-mail

This content is unfortunately available in Norwegian only.

Vi innfører nye åpningstider i butikken gjeldende fra 23/4-2019.

Da vil vi åpne butikken fra 08:00.

På telefon vil vi ha betjening som før.

 

Våre nye åpningstider blir som følger:

Ekspedisjonen / butikken  08:00 - 16:00

Administrasjonen / på telefon 06:30 - 16:00

Dette gjelder alle arbeidsdager man- fre.

 

Contact Information

Main office Aalesund
+47 70 17 86 00 (Tlf)
+47 70 14 58 03 (Fax)
rotek@rotek.no

Post address: postboks 7680,
Spjelkavik. 6022 Aalesund
Norway

Visiting address:
Breivika Industriveg 48
6018 Aalesund, Norway