Sfærisk rullelager

Skriv ut

Lager og tilbehør

Sfærisk rullelagerToradige rullelager med sfæriske lagerbaner. For store belastinger. I tillegg til radialbelastningen, kan det ta opp aksialbelastninger i begge retninger. Lager for vibrasjon og større applikasjoner.

 

- Store dimensjoner

- Korte leveringstider

 

 

 

 

 

Sfæriske rullelager

 

Sfærisk bevegelseDen sfæriske bevegelsen skjer over lagerets yttre lagerbane som vist til høyre. Den inndre lagerbane, og rulleholderen, holder rullene på plass.

 

 

 

 

 

 

 

Store dimensjoner, korte leveringstider

 

storelagerGjennom Rotek Shanghai leverer vi lager fra produsent, til deg som bruker med kortere leveringstider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Se video som viser forskjellen sfærisk og normalt rullelager

{flv}sfarisk{/flv}

 

Lagerserier.

Fem siffer på lageret beskriver serien. Serien bestemmer størrelsen, der de to siste nr. er boringen x5.

 

21xxx

22xxx

23xxx

24xxx

 

Etterbenevninger.

Etterbenevningene beskriver spesielle egenskaper ved lageret.

 

M                       - Messing rulleholder

CAM, EM            - Maskinert holder av messing i et stykke

C, CD                - Presset stålholder

EA, EJ                - Forsterket med presset stålholder

K                       - Konisk boring 1:12

W33, B33, E4     - Smørespor og smørehull i ytterring

H                      - Forsterket polyamidholder to deler

 

 

Dimensjonslisten finner du her.

Sfæriske rullelager finner du på side 13.