Text Size

Nye åpningstider

PDFSkriv utSkicka sidan

This content is unfortunately available in Norwegian only.

Vi innfører nye åpningstider i butikken gjeldende fra 23/4-2019.

Da vil vi åpne butikken fra 08:00.

På telefon vil vi ha betjening som før.

 

Våre nye åpningstider blir som følger:

Ekspedisjonen / butikken  08:00 - 16:00

Administrasjonen / på telefon 06:30 - 16:00

Dette gjelder alle arbeidsdager man- fre.

 

Kontaktinformasjon

Hovedkontor Ålesund
70 17 86 00 (Tlf)
rotek(a)rotek.no

Postadresse: postboks 7680,
Spjelkavik. 6022 Ålesund

Besøksadresse:
Breivika Industriveg 48
6018 Ålesund 

Våre åpningstider:
Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00
 
For hjelp utenom arbeidstid
ring vår vakttelefon:
tlf. 70 17 86 00
  
Interkit AS er 100% eiet av Rotek. 
Klikk på logoen for mer informasjon om dette selskapet